Functionaliteiten

 • MULTICLIENT/3PL

CORAX ondersteunt het beheer en de opslag van goederen van meerdere voorraadeigenaren. Dit kunnen verschillende BV’s binnen één onderneming zijn of meerdere klanten van een logistiek dienstverlener. Administratief blijven de voorraden gescheiden maar de administratieve gebruikers en RF-gebruikers kunnen tegelijk voor één of meerdere voorraadeigenaren werken indien daarvoor geautoriseerd.

 • MULTISITE/3PL

CORAX ondersteunt het voorraadbeheer en de goederenstromen over meerdere gescheiden opslaglocaties binnen één en dezelfde installatie. Afhankelijk van de autorisatie heeft een gebruiker toegang tot één of meerdere magazijnen of werkgebieden. De voorraadstanden per magazijn en over alle magazijnen heen zijn altijd realtime bekend.

 • GEBRUIKERSBEHEER & AUTHORISATIE

Op eenvoudige wijze kunnen gebruikers worden aangemaakt en beheerd. Authorisatie wordt op ‘rol’ vastgelegd. Eén of meerdere ‘rollen’ kunnen toegekend worden aan een gebruiker.

 • MASTER DATA MANAGEMENT

Alle masterdata kunnen gemakkelijk in detail in CORAX worden vastgelegd. Op diverse niveaus, bijvoorbeeld artikel of artikelgroep, worden de administratieve en logistieke stuurparameters vastgelegd. Daarnaast kunnen alle relevante gegevens van leveranciers, afnemers en transporteurs in CORAX worden geregistreerd.

 • LOCATIEMANAGEMENT

Elke magazijnomgeving is in CORAX op eenvoudige wijze in te richten. Elk fysiek magazijn, gebied, gang, rek, locatie en positie zijn 1 op 1 in CORAX te definiëren. Op het gebied van locatiebenaming hoeven nooit concessies te worden gedaan door de dynamische locatie-identificatie. Het locatiemanagement biedt op elk moment een realtime inzicht in de locatiebezetting tot op detailniveau.

 • ONTVANGSTCONTROLE & PUTAWAY

Na ontvangst van de goederen stuurt CORAX de ontvangstcontrole aan op basis van de configuratiesettings in CORAX die op verschillende niveaus zijn vast te leggen. Na afronding van het inboekproces wordt door CORAX automatisch de meest optimale opslaglocatie gekozen waarbij tevens en een verplaatsing naar die locatie wordt aangemaakt. Deze verplaatsing kan vervolgens op papier of door middel van RF worden gecommuniceerd aan de juiste resource.

 • ORDER PICKING

Het complete uitgaande orderproces wordt ondersteund. Orderbeheer vindt in CORAX plaats en orders kunnen per wave of individueel worden vrijgegeven naar de werkvloer. De orderpicking zal vervolgens realtime met RF of op papier plaatsvinden. Door middel van statusupdates is de voortgang per order altijd te monitoren.

 • CONSOLIDATIE

CORAX biedt de mogelijkheid om na het order-pickproces consolidatiewerkzaamheden uit te voeren. De gepickte goederen kunnen dan, voorafgaand aan het wagen laden, worden samengevoegd op andere te verzenden pallets.

 • REPLENISHMENT

In CORAX is het mogelijk om realtime replenishment van de pickposities uit te voeren. Wanneer het voorraadniveau op de pickpositie van een artikel onder het ingestelde minimum valt of, afhankelijk van o.a. de orderbehoefte kan CORAX automatisch een replenishment-opdracht genereren. Deze opdrachten worden met de juiste prioriteit aan een geschikte resource toegewezen.

 • WORKMANAGEMENT

In het CORAX Werk Management wordt de gebruiker overzichten getoond van de verschillende mogelijke beschikbare, toegewezen, gereserveerde en gesloten taken in het Warehouse. Door bijvoorbeeld prioriteitswijzingen op de aangemaakte taken door te voeren kunnen bepaalde Warehouse activiteiten eventueel bijgestuurd worden daar waar nodig is.

 • RF & APP

De aansturing van de werkzaamheden op de werkvloer kan met behulp van de CORAX-App op een Android of IOS-device. Het ontvangstproces, de put-away, het orderpickproces, tellingen en de hele palletverplaatsingen worden realtime gecommuniceerd met de gebruiker met de juiste rol. De instructies worden aan de RF-medewerker getoond in een moderne user-interface met touchscreen-mogelijkheden.

 • TELLEN

In CORAX bestaat de mogelijkheid om papieren telopdrachten aan te maken of te tellen op ad-hoc basis. Afhankelijk van de configuratie kan dit op locatieniveau, per gebied of per artikel. Tellijsten kunnen op papier worden afgedrukt. Per RF kan ad-hoc telopdrachten worden uitgevoerd.

 • GEINTEGREERDE DOCUMENT & RAPPORTGENERATOR

CORAX beschikt over een geïntegreerde document- en rapportgenerator. Met deze tool is het op een relatieve eenvoudige wijze mogelijk rapporten en of labels te ontwerpen naar de wens van de klant. Deze ontworpen rapporten en labels zijn ook vanuit de schermen van CORAX direct op te vragen.

 • TRACKING & TRACING

CORAX kent een uitgebreide Track&Trace functionaliteit. Hierbij worden voorraadmutaties, werkzaamheden, ontvangsten, leveringen etc uitgebreid gelogd. Deze data van bijvoorbeeld leveringen of ontvangsten kan op elk moment uit de database gehaald worden.

 • MEERTALIG

CORAX is meertalig. De gewenste taal kan per gebruiker worden ingesteld.

 • INTERFACING

CORAX kan door middel van interfaces in de bestaande IT-infrastructuur geïntegreerd worden. De standaard XML-/JSON-/CSV-berichten voor o.a. ontvangsten, inslagbevestiging, uitslagorders, uitslagorderbevestiging, stock adjustments, inventory en masterdata worden uitgewisseld via een REST-API, FTP-Server en/of ServiceBus. Transformaties kunnen eenvoudig geconfigureerd worden om de integratie met andere applicaties eenvoudig te organiseren.

 • DELIVERY MANAGEMENT

CORAX kan gekoppeld worden aan een Delivery Management Systeem. Een Delivery Management Systeem is de middelware applicatie dat een koppeling heeft tussen de zendingen in CORAX en de gekoppelde transporteurs als DHL en/of UPS.

 • RECALL

Een belangrijk aspect van voedselveiligheid is traceerbaarheid: (ingrediënten van) voedingsproducten snel kunnen terugleiden tot de bron. Dit is bij wet vastgelegd in de General Food Law. Elke distributeur van voedingsmiddelen moet aan deze regelgeving kunnen voldoen. Binnen CORAX is in veel detail inzichtelijk waar alle voedingsmiddelen vandaan komen en van welke partij, met welke houdbaarheidsdatum, met welke license plate (SSCC) en naar welke afnemer ze verstuurd zijn. Met deze informatie is het op eenvoudige wijze mogelijk om alle voedingsmiddelen die het magazijn hebben geraakt, te traceren en te blokkeren en eventueel snel middels een recall terug te halen uit de keten.

Terug